Laat Advocaat Smits uit Mechelen uw incasso doen: Snel, doeltreffend en zonder zorgen!

dreamstime_l_32485783-min

U hebt geld nodig om uw bedrijf te laten draaien, om uw medewerkers te betalen, om te groeien, enz. Als een klant u geld verschuldigd is maar niet betaalt, is dat op zijn minst lastig. Als het regelmatig gebeurt, dan kan dit grote problemen veroorzaken voor de liquiditeit en winstgevendheid van uw bedrijf.

Advocaat Smits is dan uw partner om u te helpen uw geld te innen. Op een doortastende en snelle manier met respect voor uw klantenrelaties, verzorgen wij een snelle inning.

Wij adviseren u eveneens hoe u minder met lastig inbare vorderingen te maken krijgt, maar ook hoe u ervoor kunt zorgen om uw klanten sneller te leren betalen. Het herkennen en weren van wanbetalers is eveneens belangrijk in de aanpak.

 

Wij vinden dat uw vorderingen stipt moeten worden betaald. Het is uw geld waar u voor gewerkt hebt. Schakel daarom Advocaat Smits in, met een jarenlange ervaring in incasso van onbetaalde facturen voor kleine en grote ondernemingen en particulieren.

VORMEN VAN INCASSO

Geen opvolging of tijdverlies

Hebt u het te druk of andere prioriteiten? Het vraagt tijd en energie om klanten te herinneren aan hun openstaande facturen, terwijl u eigenlijk geen tijd te verliezen hebt. Late betalingen staan namelijk gelijk met minder winst. Door uw vordering uit te besteden aan Advocaat Smits uit Mechelen, krijgt u alvast sneller uw geld op uw rekening.

IncassoGezonde dwang

U kunt aanmaningen versturen en klanten bellen, maar na verloop van tijd is het effect uitgewerkt. Laat uw openstaande facturen dan niet liggen, maar schakel een specialist in. Een externe partij zet immers meer druk zodat betalingen sneller uitgevoerd zullen worden.

Aandacht voor uw klantrelatie

Door tactvol en doortastend op te treden, bereikt u meer dan met een agressieve aanpak. Het vraagt heel wat oefening, maar met een diplomatische aanpak van echte specialisten blijft de relatie met uw klant intact en geraakt uw factuur toch snel betaald. Advocaat Smits heeft ruime ervaring met deze diplomatische, maar efficiënte aanpak.

Incasso Advocaat In Mechelen

 

Advocaat gespecialiseerd in incasso

Iedereen zijn specialiteit. Incasso vergt een aparte aanpak waarvoor de nodige kennis vereist is. Advocaat Smits uit Mechelen heeft zijn expertise in het vakgebied van incasso en onbetaalde facturen al veelvuldig bewezen. Het is de noodzaak die u nodig hebt om de beste resultaten te behalen. Als herinneringen en aanmaningen niets meer uithalen, dan is het tijd voor een gespecialiseerde aanpak.

 

Uitgebreid juridisch advies

U krijgt vooraf uitgebreid advies over de procedure en de mogelijke kosten. Tijdens de procedure staan we u bij met alle juridische raadgevingen omtrent haalbaarheid, dagvaarding, beslaglegging ed. U wordt vakkundig begeleid tot en met de afsluiting van uw dossier.

GOEDE FACTUURVOORWAARDEN OP UW MAAT

dreamstime_xl_28446870

Goede verkoop- of factuurvoorwaarden zijn essentieel voor elke kleine of grote onderneming. Het omvat de duidelijk afgelijnde voorwaarden waaronder men contracteert met derden. Zo weten de contracterende partijen waaraan zich te houden als er iets misloopt in de samenwerking met uw bedrijf.

Ze worden meestal afgedrukt op iedere bestelbon en factuur. Daarin wordt onder meer bepaald binnen welke termijn uw facturen moeten betaald worden, hoeveel verwijlintrest wordt aangerekend als de betaling te laat gebeurt, hoeveel schadevergoeding moet betaald worden bij wanbetaling of te late betaling, onder welke omstandigheden een bestelling kan geannuleerd worden, voor welke rechtbank u verkiest dat er geprocedeerd wordt (bijvoorbeeld de eigen rechtbank in de eigen regio, want in principe is het de rechtbank van de tegenpartij).

Advocaat Smits uit Mechelen maakt de factuurvoorwaarden op maat van uw onderneming. Maak deze kleine kost, want het zal u in de toekomst veel geld, tijd en zorgen uitsparen.

WERKWIJZE VAN ADVOCAAT SMITS

Via herhaalde betalingsherinneringen worden tot 90% van de facturen al in de minnelijke fase geïnd. Minnelijke invordering zorgt ervoor dat u de openstaande sommen veel sneller op de rekening ontvangt en ook heel wat overbodige kosten worden u bespaard.

U krijgt altijd een eerlijk advies over de slaagkansen van uw incassozaak. Uw belang staat voorop. We kijken daarom altijd naar de best mogelijke optie voor u.
Wij manen uw klant aan om binnen de acht dagen het openstaande saldo te betalen, bij gebreke waaraan kan gedagvaard worden voor de rechtbank. Vaak wordt hierna betaald.
Betaalt de tegenpartij niet, dan wordt hij/zij effectief gedagvaard en wordt de zaak dus voor de rechtbank gebracht.
Vraagt hij/zij afbetalingstermijnen, dan bekijken we samen of zulks kan worden toegestaan. Zo nodig, neemt de rechtbank daarover een beslissing.
Slechts een vonnis waarbij de verplichting tot betaling wordt vastgelegd, vonnis uitgaand van de rechtbank, overhaalt sommige debiteuren uiteindelijk te betalen, vermits zulk een vonnis dwingend is en moet worden nageleefd.
Dit vonnis kan worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder en deze kan, met het vonnis in de hand, de tegenpartij verplichten te betalen, onder risico dat anders al zijn/haar bezittingen worden in beslag genomen en verkocht.

De normale procedures zijn duidelijk, maar vooral de aanpak bepaalt het resultaat. Advocaat Smits uit Mechelen gebruikt een kordate, maar diplomatische aanpak. De snelle opvolging is hierbij essentieel. Zo kan u op korte termijn de betaling bekomen.

 

Langdurig uitstel leidt er soms toe dat geen betaling meer kan bekomen worden omdat de klant onvermogend is geworden of uiteindelijk failliet gaat. Bij een faillissement is het vaak onmogelijk wat dan ook nog te recupereren.

Onze advocaten zijn experts in deze materie. We gaan véél verder dan commerciële incassobureaus. Contacteer daarom spoedig Advocaat Smits zodat uw incassobeleid snel en met resultaat verloopt.

Advocaat Smits kent de knepen van het vak en handelt snel, correct en doortastend. Via een minnelijke regeling als de schuldenaar daarmee instemt en anders langs gerechtelijke weg. Duur, denkt u? Neen, hoor! Want in veel gevallen verhaalt u de juridische kosten integraal op uw schuldenaar.

  1. Zorg voor heldere facturen die een expliciete goedkeuring van uw algemene voorwaarden vereisen.
  2. Stipuleer in uw algemene voorwaarden duidelijke betalingsvoorwaarden en kredietvoorwaarden.
  3. Voorzie in uw algemene voorwaarden een specifieke termijn waarbinnen betwistingen dienen te gebeuren: meestal 14 dagen na ontvangst van de goederen of levering van de diensten.
  4. Zorg voor onmiddellijke opvolging wanneer de vervaldatum van een klantenfactuur verstrijkt. Stel niet uit!
  5. Reageert uw klant niet op uw betalingsherinnering? Geef onbetaalde facturen, na de eerste aanmaningen door aan Advocaat Smits. Wij zorgen voor een snelle, maximale inning.
  6. Hoe vollediger de dossiers die u doorgeeft, hoe groter de kans op snelle inning.
  7. Bezorg ons alle stavingstukken: contract, bestelbon, algemene voorwaarden, factuur, leveringsbon, kopie van rappels, e-mailverkeer tussen u en uw klant en uw antwoord op eventuele betwistingen van de klant. Dit laat Advocaat Smits toe om korter op de bal te spelen bij betwistingen en het bespaart u tijd bij de afhandeling van dossiers.
  8. Specifieer in uw algemene voorwaarden een schadebeding en verwijlinteresten. Zorg ervoor dat u het bedrag redelijk houdt en in verhouding tot het mogelijk geleden nadeel.
  9. Preventie voorop: Onbetaalde facturen tegengaan start bij een doordacht en strikt acceptatiebeleid.