Heeft uw kind een dagvaarding ontvangen afkomstig van het jeugdparket voor een zitting van de jeugdrechter omdat uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit? Bent u als ouder, verzorger of voogd bezorgd om wat uw kind allemaal te wachten staat? Wilt u weten wat de rechten van uw kind zijn? In de meeste gevallen is het verstandig om een ervaren advocaat jeugdrecht in te schakelen. Advocaat Smits uit Mechelen heeft jarenlange ervaring in deze materie.

 

Jeugdrecht

VEEL VRAGEN

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u een erg vervelende en onzekere situatie is wanneer uw kind op het politiebureau wordt vastgehouden of wanneer uw kind een dagvaarding heeft ontvangen. Of dat u zich zorgen maakt dat uw kind een strafblad krijgt. Advocaat Smits kan antwoord geven op al uw vragen en uw kind bijstaan in zijn of haar verdediging bij de jeugdrechter.

Leeftijden binnen jeugdrecht

Kinderen van 12 tot 18 jaar vallen onder het jeugdrecht. Het door de politie opgemaakte proces-verbaal wordt toegezonden aan het jeugdparket, dat beslist over vervolging. Kinderen tot 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. De politie mag deze kinderen wel aanhouden, fouilleren en verhoren. Vanaf 18 jaar is het strafrecht voor volwassenen van toepassing.

De leeftijd van de dader op het moment dat het strafbaar feit is begaan, is bepalend. In sommige gevallen kan de rechter echter besluiten dat het strafrecht voor volwassenen van toepassing is bij jongeren van 16 of 17 jaar. Het gaat dan om zeer ernstige strafbare feiten. Maar het omgekeerde kan ook. Op volwassen van 18 tot 21 jaar kan het jeugdrecht toegepast worden, als de omstandigheden waaronder het strafbaar feit is begaan en/of de persoon van de dader daartoe aanleiding geven.

ERKEND ADVOCAAT JEUGDRECHT

Advocaat Smits is een ervaren advocaat in jeugdrecht. Zowel in strafrecht als familierecht dienen de belangen van de minderjarige extra beschermd te worden.

In principe krijgt elke minderjarige die voor de jeugdrechtbank verschijnt een pro deo advocaat toegewezen. Enkel erkende jeugdadvocaten mogen de belangen van de minderjarigen verdedigen. Ouders kunnen een advocaat van hun keuze inschakelen.

Beste Jeugdrecht Advocaat Mechelen

Als misdrijf omschreven feit

Tijdens een eerste fase (maximum 6 maanden) kan de jeugdrechter een minderjarige die een misdrijf pleegt een aantal maatregelen opleggen, telkens in aanwezigheid van de jongere en diens advocaat.

Later worden de jongere en zijn ouders (burgerlijk aansprakelijk) gedagvaard. Wanneer de strafbare feiten bewezen zijn, kan de jeugdrechter de voorlopige maatregelen opheffen, bestendigen of een andere maatregel opleggen. Voor inbreuken op de verkeerswetgeving is de jongere strafrechtelijk meerderjarig vanaf 16 jaar en wordt hij berecht door de politierechtbank.

Als ouder bent u burgerlijk verantwoordelijk voor uw minderjarige kinderen. Indien uw zoon/dochter schade heeft veroorzaakt aan een slachtoffer, wordt u als burgerlijk aansprakelijke mee gedagvaard voor de jeugdrechtbank. U kan dan beroep doen op uw familiale polis.

 

 

 

Verontrustende opvoedingssituatie

Verder bieden wij hulp aan minderjarigen of aan de ouders van minderjarigen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden, d.w.z. een toestand waarin de toekomst van de minderjarige in het gedrang komt door verwaarlozing, relationele conflicten, enz.

Eerst zal voor vrijwillige hulpverlening worden gekozen. Hiervoor kan men terecht bij het ‘ondersteuningscentrum jeugdzorg’ of bij het ‘vertrouwenscentrum kindermishandeling’. Als vrijwillige hulpverlening niet baat of in geval van hoogdringendheid kan de jeugdrechter oordelen welke maatregelen noodzakelijk zijn om de minderjarige te beschermen.

Bij probleemsituaties omtrent kinderen ontstaan er vele vragen bij ouders en betrokkenen. Het is belangrijk dat u dan beroep kan doen op een advocaat die u zowel persoonlijk kan begeleiden bij uw zorgen evenals uw juridisch adviseur te zijn. Deze specifieke aanpak is een specialiteit van het advocatenkantoor Smits. Neem vrijblijvend contact met ons op zodat wij u in vertrouwen kunnen adviseren.